زیان 10 میلیون دلاری NFT، پیش فروش Slerf

زیان 10 میلیون دلاری NFT، پیش فروش Slerf

  • calendar انتشار: 12 فروردین 1403
  • eyes تعداد بازدید: 1013

پروژه سکه میم مبتنی بر Solana، Slerf، تجربه ای ناگوار کرد که منجر به زیان بیش از 10 میلیون دلار برای سرمایه گذاران فروش اولیه شد. این حادثه ناخوشایند به خطای توسعه دهنده پروژه نسبت داده شد.

توسعه دهنده به طور تصادفی بخش بزرگی از تامین سکه را از بین برد، از جمله دارایی هایی که برای تامین سیالیت (LP) و توزیع ایردراپ ها در اکوسیستم Slerf اختصاص یافته بود. فروش اولیه Slerf بیش از 50,000 SOL، معادل 10.8 میلیون دلار، جمع آوری کرد و کل این مبلغ از دست رفت. توسعه دهنده اعلام کرد که توکن های LP و کل رزرو 500 میلیون توکن SLERF که برای ایردراپ نشانه گذاری شده بودند، به طور تصادفی سوزانده شدند.

در پاسخ به این وضعیت، Slerf به سرمایه گذاران فروش اولیه NFT هایی را ارائه داد تا زیان ها را کاهش دهد. آنها برنامه ای برای افتادن NFT های متصل به روح به آدرس های کیف پول سرمایه گذاران متاثر از فروش اولیه و بازپرداخت سرمایه گذاران اعلام کردند. با این حال، عدم توانایی در سکه سازی جدید باعث شد سرمایه گذاران فروش اولیه بدون راه حلی برای بازیابی سرمایه گذاری های خود باقی بمانند.

مشاهده منبع خبر arrow left

سوالات متداول

چه پروژه ای 10 میلیون دلار زیان دید؟

پروژه Slerf، یک سکه میم مبتنی بر Solana، 10 میلیون دلار زیان دید.

چه خطایی منجر به این زیان شد؟

این زیان به خطای توسعه دهنده پروژه نسبت داده شد که به طور تصادفی بخش بزرگی از تامین سکه را از بین برد.

چه چیزی به عنوان جبران زیان به سرمایه گذاران فروش اولیه ارائه شد؟

Slerf به سرمایه گذاران فروش اولیه تاثیر پذیرفته NFT هایی را به عنوان جبران زیان ارائه داد.