راه اندازی "GPTBot" توسط OPEN AI

راه اندازی "GPTBot" توسط OPEN AI

  • calendar انتشار: 18 مرداد 1402
  • eyes تعداد بازدید: 2940

"GPTBot" توسط OpenAI راه اندازی شد.GPTBot یک ابزار وب کراولینگ است که به طور خودکار اطلاعات را از تمام اینترنت استخراج می‌کند

سوالات متداول

کاربرد "GPTBot" چیست

وب کراولینگ، یک فرآیند عمومی و کلی است و هدف آن، جمع آوری هر چه بیشتر اطلاعات ( اگر نگوییم همه اطلاعات) از سایت مورد نظر است