اصلاحات قانون گذار مالیاتی اسپانیا در ارتباط با رمز ارز ها

اصلاحات قانون گذار مالیاتی اسپانیا در ارتباط با رمز ارز ها

  • calendar انتشار: 16 بهمن 1402 - 20:26:37

وزارت خزانه داری اسپانیا اصلاح مالیاتی را برای تسهیل توقیف دارایی های قیمت ارزهای دیجیتال به منظور تسویه بدهی های مالیاتی پیشنهاد می کند. این اصلاح که در سال 2021 به اتحادیه اروپا ارائه شد، با هدف اعطای اختیار به سازمان نظارت بر مالیات ملی، Agencia Tributaria، اعطای اختیار برای توقیف دارایی‌های ارزهای دیجیتال هنگام اجرای تعهدات مالیات دهندگان است. یک فرمان سلطنتی، نهادهای پول الکترونیکی را به عنوان مأمور جمع‌آوری مالیات اعلام کرده و آنها را ملزم به اجرای اقدامات تحریمی بر روی پول دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری شده مشتریان می‌کند، وظیفه‌ای که قبلاً منحصر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سنتی بود. اجرای سریع این قوانین ارزهای دیجیتال چالشی را برای تنظیم‌کننده‌های اسپانیایی ایجاد می‌کند و نیاز به تنظیماتی برای هماهنگی با مقررات سراسری اتحادیه اروپا مانند MiCA و دستورالعمل مالیاتی اتحادیه اروپا دارد که برای اعمال در سال 2026 برنامه‌ریزی شده است.

مشاهده منبع خبر arrow left

سوالات متداول

هدف اصلی اصلاحات مالیاتی پیشنهاد شده توسط خزانه داری اسپانیا در مورد ارزهای دیجیتال چیست؟

اصلاحات مالیاتی پیشنهادی با هدف ایجاد امکان توقیف دارایی‌های ارز دیجیتال توسط سازمان نظارت بر مالیات ملی، Agencia Tributaria، به عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های مالیاتی است.

چه پیشرفت اخیر در اسپانیا رخ داده است که به واحدهای پول الکترونیکی قدرت می دهد تا به عنوان نمایندگان جمع آوری مالیات برای دارایی های ارزهای دیجیتال عمل کنند؟

فرمان سلطنتی در اسپانیا صادر شده است که واحدهای پول الکترونیکی را به عنوان عامل جمع‌آوری مالیات معرفی می‌کند و آنها را ملزم به اجرای اقدامات تحریمی بر روی پول دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری شده مشتریان می‌کند، مسئولیتی که قبلاً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سنتی محدود می‌شد.

اجرای سریع قوانین ارزهای دیجیتال در اسپانیا چگونه ممکن است برای تنظیم کننده ها چالشی ایجاد کند، و چه مقرراتی در سراسر اتحادیه اروپا در این زمینه ذکر شده است؟

اعمال سریع قوانین ارزهای دیجیتال در اسپانیا ممکن است برای تنظیم‌کننده‌ها چالشی ایجاد کند تا با مقررات اتحادیه اروپا مانند MiCA (مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده) که تعاریف متفاوتی از ارز دیجیتال دارد، هماهنگ شوند. علاوه بر این، دستورالعمل کلی مالیات اتحادیه اروپا که برای اعمال در سال 2026 برنامه ریزی شده است، به روند انطباق پیچیدگی می بخشد.