نماینده مجلس: بانک مرکزی نمی‌تواند در زمینه مسائل قانونی رمز ارزها ورود کند

نماینده مجلس: بانک مرکزی نمی‌تواند در زمینه مسائل قانونی رمز ارزها ورود کند

  • calendar انتشار: 28 آبان 1402 - 19:05:08

در ایران، برخی از نمایندگان مجلس مخالفت خود را با سیاست های محدودکننده ارزهای دیجیتال اعلام می کنند و نسبت به پیامدهای منفی تصمیمات غیراصولی در این زمینه هشدار می دهند. علیرغم حضور تعداد قابل توجهی از ایرانیان در بازار ارزهای دیجیتال، فقدان قوانین حمایتی منجر به چالش هایی از جمله متوسل شدن کاربران به پلتفرم های ناامن خارجی به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط موسساتی مانند بانک مرکزی شده است. نمایندگان مجلس بر لزوم شفاف‌سازی حقوقی تاکید کرده و نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی رویکرد محدودکننده ابراز نگرانی می‌کنند. آنها خواستار ارائه و تصویب سریع قانون ارزهای دیجیتال برای ایجاد محیطی امن و سالم برای توسعه فناوری و اقتصاد در ایران هستند.

سوالات متداول

چرا برخی از نمایندگان مجلس ایران از رویکرد کنونی ارزهای دیجیتال انتقاد می کنند؟

برخی از نمایندگان مجلس ایران به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی از رویکرد فعلی ارزهای دیجیتال انتقاد می کنند که منجر به ایجاد محدودیت های غیرحرفه ای بر کاربران و کسب و کارها شده است. آنها نسبت به پیامدهای منفی این محدودیت ها هشدار می دهند و بر نیاز به محیطی مطلوب تر و ایمن تر برای فعالیت های ارزهای دیجیتال تاکید می کنند.

کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال با چه چالش هایی روبرو بوده اند و چگونه پاسخ داده اند؟

کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال با محدودیت های اعمال شده توسط موسساتی مانند بانک مرکزی مواجه شده اند که باعث شده برخی به سمت پلتفرم های ناامن خارجی مهاجرت کنند یا به روش های زیرزمینی مانند خرید و فروش ارز دیجیتال در شبکه های اجتماعی متوسل شوند. تحریم های بین المللی امنیت کاربران ایرانی را حتی در پلتفرم های معتبر خارجی بیشتر به خطر انداخته است

نمایندگان مجلس چه نگرانی خاصی در مورد دخالت بانک مرکزی در مسائل ارزهای دیجیتال مطرح می کنند؟

حسین نوش آبادی نماینده مجلس معتقد است که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی و نظارتی نباید وارد مسائل حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال شود. او بر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی یک رویکرد محدودکننده تأکید می‌کند و خواستار تمرکز بر ایجاد یک محیط امن و سالم برای توسعه ارزهای دیجیتال است.

منبع خبر crypto slate arrow left