سید محمد حسین طباطبایی شیرازی

سید محمد حسین طباطبایی شیرازی

  • توضیحات

سید محمد حسین طباطبایی شیرازی کارشناس بلاکچین، نویسنده و پژوهشگر در این حوزه می‌باشد. او از سال 1394 وارد بازارهای مالی شده است. و از سال 1400 در سمت سردبیر در تیم کریپتوباز فعالیت دارد.