مهدی سودمند

مهدی سودمند

  • توضیحات

مهدی سودمند برنامه نویس و محقق در حوزه های NFT و متاورس از نویسندگان تیم بزرگ کریپتو باز می باشد، ایشان از سال 1401 در بخش محتوای متنی حوزه NFTها و متاورس کریپتو باز مشغول به نویسندگی و پژوهش است.